תקנון

 

ברוך הבא אל אתר שף בוקס, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים, כמו כן גלישתך באתר מהווה הסכם לתנאי השימוש/תקנון באתר המפורטים להלן. והתחייבות לפעול על פיהם, וכן התחייבות לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי.

כללי
אתר המכירה של "chef box" (להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית. כל המבצע ו/או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. הוראות תקנון זה יחולו על כל ביקור ו/או שימוש ו/ או רכישה שיעשו מצדך (להלן: "אתה", "הלקוח" או "הרוכש") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין "בום יזמות", לכן על הלקוח לקרוא תקנון זה בעיון ובמלואו. ""chef-box הינו אתר המוכר תערובות עוגיות ומוצרים משלימים לאפייה ולמטבח (להלן: "המוצרים"), המוצרים מוצעים לגולשים באתר האינטרנט, באמצעות מכירה מאובטחת.
בעל האתר ומפעילו הוא ספי ויינברג, שותפות מורשה 558131629 (להלן ולעיל : "בום יזמות") פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה.

תנאי שימוש באתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה: רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. עם כניסתך לאתר הנך מצהיר/ה שאת/ה מקבל/ת על עצמך את תנאי בשימוש באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. "בום יזמות" שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

אבטחת מידע ופרטיות באתר
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשה באופן מוצפן על פי תקן, פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.
אנו נוקטים באמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בום יזמות ו/או ספי ויינברג ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

פרטי משתמש
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת"ז / ח"פ, שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

תשלום ואספקה
המחירים באתר כוללים מע"מ. אספקת מוצרים תתבצע באמצעות משלוחי אקספרס מדלת לדלת, ההזמנות ישלחו בין 3 עד 7 ימי עסקים ממועד התשלום, תלוי אזור המשלוח, לפירוט >>
אמצעי תשלום אפשריים: כרטיס אשראי תקף, paypal.

תנאים נוספים
בום יזמות ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם של המוצרים מרגע משליחתם.
בום יזמות ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למקרה שבו הרכישה של הרוכש לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש ו/או לקבל מוצרים.
בום יזמות ו/או האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית ה"אתר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, פונטים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, קטעי וידאו, שרטוטים, מפות, מדגמים, קודי מחשבים, תרשימים, גרפיקה, שמות וסימנים מסחריים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר chef box, וכיו"ב (להלן "המידע") לרבות המוצרים הנמכרים באתר אשר הינם עיצובים בעבודת יד (להלן: "העיצובים"), בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לאתר chef box, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם בום יזמות.

מדיניות החזרות
מכיוון שמדובר במוצר מזון, אין אנו מקבלים החזרות והחלפות
(עפ"י תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה התשע"א – 2011).
אולם, במקרה של מוצר פגום, אנו פנו אלינו ונטפל בכם מידית.
ובכלל, אנו מעוניינים להעניק את השירות הטוב ביותר, לכן נשמח לשמוע במידה וישנה בעיה ספציפית עם החזרה או החלפה.

סמכות שיפוט
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.

השפבוקסים כרגע בייצור
וממש עוד מעט יהיו מוכנים.
השאירו פרטים ונעדכן אתכם
ברגע שיהיו זמינים לרכישה.

    להצעת מחיר
    דילוג לתוכן